Opgeleverd: de Resident Den Haag (2000+ werkplekken)

TCL heeft voor Drentea het inhuizen en monteren verzorgd van het nieuwe meubilair voor de Resident. Het complex is de nieuwe huisvesting voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).